Zarządzenia Burmistrza z 2015 roku

 
  • Zarządzenie Nr. 101/15 Burmistrza Rajgrodu z dnia 19 listopada 2015 r. zmieniające Zarządzenie Burmistrza Nr 77/15 z dnia 23 września 2015 r. w sprawie zasad rachunkowości, procedur zarządzania realizacją projektu, przechowywania i archiwizowania dokumentacji, kontroli finansowej w zakresie realizacji Projektu pn. ,,Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i domach mieszkalnych w gmninie Rajgród" wg umowy o dofinansowanie Nr. 00012-6912-UM1000042/15 ,,Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013, oś 3 ,,Jakość życia na obszarach wiejskich.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Rajgrodzie

Wytwarzający/odpowiadający: Maria Fliszewska

Wprowadzający: Anna Bukowska

Data wprowadzenia: 2015-05-20

Data modyfikacji: 2017-02-16

Opublikował: Anna Bukowska

Data publikacji: 2015-05-20