Informacja Burmistrza Rajgrodu z dnia 4 kwietnia 2016 r.

Rajgród, 4 kwietnia 2016 r.

Sk.0123.1.2016

 

Informacja

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 4 kwietnia 2016 r.

 

o zamiarze i przyczynach połączenia instytucji kultury działających na terenie Gminy Rajgród

 

 

Działając na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 642 z późn. zm) Burmistrz Rajgrodu informuje o zamiarze połączenia samorządowych instytucji kultury: Biblioteki Publicznej w Rajgrodzie i Domu Kultury w Rajgrodzie.

 

W wyniku połączenia zostanie utworzone:

 

Rajgrodzkie Centrum Kultury

z siedzibą w Rajgrodzie, ul. Warszawska 9

 

 

 

Uzasadnienie

 

Przyczyny połączenia instytucji kultury określa uchwała Nr XIV/141/16 Rady Miejskiej
w Rajgrodzie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zamiaru połączenia Biblioteki Publicznej
w Rajgrodzie i Domu Kultury w Rajgrodzie w jedną instytucję kultury o nazwie Rajgrodzkie Centrum Kultury
stanowiąca załącznik do niniejszej informacji.

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Piotr Milewski

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Hubert Matysiewicz

Wprowadzający: Piotr Hubert Matysiewicz

Data wprowadzenia: 2016-04-04

Modyfikujący: Piotr Hubert Matysiewicz

Data modyfikacji: 2016-04-04

Opublikował: Piotr Hubert Matysiewicz

Data publikacji: 2016-04-04