Start / ZAŁATWIANIE SPRAW / W Urzędzie Stanu Cywilnego / Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Stanu Cywilnego w Rajgrodzie ul. Warszawska 32 p. Nr.2 Agnieszka Citkowska tel.  (086) 272-19-54

Opis

  1. Akt stanu cywilnego nie zawierający wszystkich danych przewidzianych przepisami ustawy może być uzupełniony na wniosek osoby zainteresowanej, na podstawie dowodu z dokumentów, jakimi są wcześniej sporządzone akta stanu cywilnego.
  2. Podstawą uzupełnienia aktu urodzenia dziecka jest akt małżeństwa jego rodziców.
  3. Akt małżeństwa uzupełnia się na podstawie aktów urodzenia osób, które zawarły związek małżeński.
  4. Akt zgonu może być uzupełniony na podstawie aktu urodzenia lub aktu małżeństwa osoby zmarłej.

Wymagane dokumenty:

  • Podanie o uzupełnienie aktu stanu cywilnego.
  • Odpis aktu stanu cywilnego, na podstawie którego wpisane zostaną dane, które powinny być w akcie zamieszczone.
  • Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.

Czas załatwiania:

Bez zbędnej zwłoki.

Do 1 miesiąca sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego.

Opłata:

Opłata skarbowa - 39 zł

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 29 września 1986 r. - prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. - opłata skarbowa (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635).

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Wzór podania o uzupełnienie aktu stanu cywilnego. Druk: USC-5

Autor: Agnieszka Citkowska
Data wprowadzenia do BIP: 2010-02-25
Data publikacji: 2010-02-25
Data modyfikacji: 2011-12-14
Drukuj