Prezentacja projektu.

Prezentacja projektu - "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim” Z/2.20/I/1.5/9/05 – Partner – Gmina Rajgród.

INWESTYCJE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

 

TYTUŁ PROJEKTU

"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim" Z/2.20/I/1.5/9/05 - Partner - Gmina Rajgród.

CELEM PROJEKTU jest ułatwienie obsługi interesantów poprzez:

-        Wdrożenie systemu obiegu dokumentów;

-        Dołączenie do Cyfrowego Urzędu, będącego obecnie jednym z modułów portalu Wrota Podlasia;

-        Realizację obsługi dokumentów elektronicznych składanych przez obywateli poprzez Internet;

-        Umożliwienie korzystania z podpisu elektronicznego w komunikacji z obywatelem;

-        Unowocześnienie technologiczne sprzętu elektronicznego.

 

OPIS PROJEKTU

Projekt jest realizowany wspólnie przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego jako beneficjenta końcowego oraz miasta, gminy i starostwa jako Partnerów. Realizowany system elektronicznych usług publicznych obejmuje wiele modułów. Aby zapewnić wydajną i bezpieczną ich współpracę objęte programem moduły podzielono na dwie grupy:

- podsystemy lokalizowane centralnie (Wrota Podlasia),

- podsystemy lokalizowane lokalnie (Partnerzy).

 Zakłada on ułatwienia w obsłudze interesantów poprzez rozwinięcie interfejsu elektronicznego między społeczeństwem a administracją w zakresie:

-        Wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów (EOD) u Partnerów;

W oparciu o oprogramowanie Flower Urząd działający na serwerze wewnętrznym wprowadza się w UM w Rajgrodzie na wszystkie stanowiska pracy Elektroniczny Obieg Dokumentów z możliwością archiwizacji elektronicznej.

-        Dołączenie Partnerów do Cyfrowego Urzędu, będącego obecnie jednym z modułów portalu Wrota Podlasia;

W oparciu o router dostępowy WAN UM w Rajgrodzie uzyskuje możliwość dołączenia do Cyfrowego Urzędu (załatwiania spraw przez Internet), będącego jednym z modułów Wrót Podlasia administrowanych przez Marszałka Województwa Podlaskiego.

-        Umożliwienie korzystania z podpisu elektronicznego w komunikacji z obywatelem i realizację obsługi dokumentów elektronicznych składanych przez obywateli przy pomocy internetu;

Urząd uzyska trzy kwalifikowane certyfikaty cyfrowe, które umożliwią komunikację z obywatelem i realizację obsługi dokumentów elektronicznych składanych przez internet.

-        Założenie systemu poczty elektronicznej dla jst;

-        Umożliwienie dla jst publikacji własnej treści (witryny internetowe, BIP) w Internecie;

-        Unowocześnienie technologiczne sprzętu elektronicznego, w ramach którego urząd otrzymał:

-        serwer jednoprocesorowy,

-        sieciową drukarkę laserową (kolor),

-        6 stacji roboczych z pakietem biurowym,

-        przełącznik sieci LAN 24,

-        skaner z podajnikiem,

-        zasilacze UPS do sprzętu elektronicznego,

-        router dostępowy sieci WAN.

Całkowity koszt projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim" Z/2.20/I/1.5/9/05 wynosi 28 731 382,06 zł w tym:

- w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie 65 185,84 zł, wkład własny 16 294,46 zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach ZPORR, działanie 1.5.

KONKRETNE EFEKTY TO:

- doposażenie sprzętowe i programowe urzędu;

- wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów w urzędzie;

- wyposażenie urzędu w trzy podpisy cyfrowe;

- założenie 17 kont poczty elektronicznej i strony WWW;

- rozszerzenie obecnie dostępnych informacji na stronie BIP;

- udostępnienie w Internecie formularzy do pobrania;

- udostępnienie w Internecie funkcji śledzenia stanu zaawansowania sprawy;

- poprawa komunikacji administracji ze społeczeństwem.

 

Opracował:

Zastępca Burmistrza

Mieczysław Gisztarowicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Mieczysław Gisztarowicz

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Hubert Matysiewicz

Wprowadzający: Piotr Hubert Matysiewicz

Data wprowadzenia: 2010-03-29

Data modyfikacji: 2010-03-29

Opublikował: Piotr Hubert Matysiewicz

Data publikacji: 2010-03-29