Urząd Miejski w Rajgrodzie

ul. Warszawska 32

Rajgród, dnia 29.04.2008 r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA RAJGRODU

Burmistrz Rajgrodu informuje mieszkańców miasta, iż przystąpiono do opracowania „Planu Odnowy Miejscowości Rajgród 2008 - 2015”. Plan będzie zawierał projekty zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji na lata 2008 - 2015 w mieście Rajgród. Opracowanie i przyjęcie Planu Odnowy Miejscowości otworzy nowe możliwości w zakresie pozyskiwania wsparcia finansowego na realizacje zadań inwestycyjnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o zgłaszanie propozycji inwestycji oraz  wskazanie kierunków rozwoju miasta, a także o przekazanie niezbędnych danych, pozwalających zidentyfikować i zobrazować aktualną sytuację w mieście, istniejące bariery, o podzielenie się oczekiwaniami w stosunku do władz miasta.

W zgłoszeniu należy podać następujące informacje dotyczące inwestycji:

-         nazwę zadania,

-         cel, przeznaczenie zadania (krótki opis),

-         szacowaną kwotę końcową zadania i czas realizacji,

-         instytucje i podmioty finansujące.

Wszelkie propozycje proszę składać w nieprzekraczalnym terminie do 13 maja 2008 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie (pokój nr 10) lub listownie pod adres:

Urząd Miejski w Rajgrodzie

ul. Warszawska 32

19-206 Rajgród

e-mail: 20000018@pro.onet.pl

Szczegółowe informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie w pokoju nr 16, tel. (086) 272 16 24.