Fundusz Sołecki

Identyfikator sekcji 405
Kolumna po której nastąpi sortowanie date_publicate
Widoczność strony 1
 1. Wykaz Sołectw w Gminie Rajgród

 2. USTAWA z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim

 3. UCHWAŁA NR V/33/15 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Rajgród środków stanowiących fundusz sołecki

 4. Zarządzenie Nr 53/15 Burmistrza Rajgrodu z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie określenia procedur korzystania ze środków funduszu sołeckiego

 5. Informacja o wysokości srodków funduszu sołeckiego przypadających na dane sołectwo w Gminie Rajgród na rok 2016 w sprawie określenia procedur korzystania ze środków funduszu sołeckiego

 6. Liczba mieszkańców poszczególnych sołectw wg stanu na dzień 5 sierpnia 2015 r.

 7. Przykładowe zadania do realizacji w ramach funduszu sołeckiego

 8. Wzory dokumentów:

  1. ZAPROSZENIE NA ZEBRANIE WIEJSKIE w sprawie przeznaczenia środków z Funduszu Sołeckiego na 2016 rok

  2. Lista obecności na Zebraniu Wiejskim Sołectwa

  3. Uchwała Zebrania Wiejskiego Sołectwa w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego

  4. WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO

  5. Protokół z Zebrania Wiejskiego Sołectwa

  6. Wniosek do Rady Miejskiej w Rajgrodzie o podtrzymanie odrzuconego wniosku

  7. Uchwała Zebrania Wiejskiego Sołectwa w sprawie ponownego uchwalenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego

  8. Uchwała Nr Zebrania Wiejskiego Sołectwa w sprawie uchwalenia wniosku o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianego do realizacji w budżecie Gminy Rajgród

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Rajgrodzie

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Hubert Matysiewicz

Wprowadzający: Piotr Hubert Matysiewicz

Data wprowadzenia: 2015-07-29

Modyfikujący: Piotr Hubert Matysiewicz

Data modyfikacji: 2015-08-12

Opublikował: Piotr Hubert Matysiewicz

Data publikacji: 2015-07-29