Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia i oddania w dzierżawę

Rajgród, dnia 08.10.2020 r.

 

Burmistrz Rajgrodu

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65 z późń. zm.):

podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia  i oddania w  dzierżawę na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie przy ul. Warszawskiej 32, 19-206 Rajgród oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie http://umrajgrod.pl/, a także  http://bip.um.rajgrod.wrotapodlasia.pl/  na okres 21 dni od dnia 9 października 2020  r. do dnia 30 października 2020 r.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie, pokój nr 19, tel. (86) 272 19 51.

Burmistrz Rajgrodu

/-/

Ireneusz Gliniecki

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Rajgrodzie

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Grabowska

Data wytworzenia: 2020-10-09

Wprowadzający: Piotr Hubert Matysiewicz

Modyfikujący: Piotr Hubert Matysiewicz

Data modyfikacji: 2020-10-09

Opublikował: Piotr Hubert Matysiewicz

Data publikacji: 2020-10-09