lista stron przetargi 2011

 Postępowania: Gmina Rajgród || ZGKiM w Rajgrodzie || Gimnazjum w Rajgrodzie || Szkoła Podstawowa w Rajgrodzie

1. Postępowania Gminy Rajgród

RZP.271.8.2011 - Przewóz uczniów do szkół na terenie gminy Rajgród w roku szkolnym 2011/2012 wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu (zakończony)

RZP.271.7.2011 - Przewóz uczniów do szkół na terenie gminy Rajgród w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 wraz z zapewnieniem opieki w czasie dowozu (zakończony)

RZP.271.6.2011 - Dostawa nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego lekkiego z wyposażeniem (zakończony)

RZP.271.5.2011 - Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 2 128 944 zł na pokrycie deficytu Gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów (zakończony)

RZP.271.4.2011 - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rajgród (zakończony)

RZP.271.3.2011 - Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ciszewo (zakończony)

RZP.271.2.2011 - Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy dróg gminnych i wewnętrznych w Rajgrodzie (zakończony)

 2. Postępowania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie

Dostawa nowego ciągnika komunalnego z zamontowanym dostosowanym do niego pługiem odśnieżnym oraz dostawa + montaż nowego ładowacza czołowego dostosowanego do ciągnika marki CASE IH JX90 będącego w posiadaniu ZGKiM w Rajgrodzie (zakończony)

Dostawa nowego ciągnika rolniczego z zamontowanym przednim TUZem oraz dostosowanym do tego ciągnika pługiem odśnieżnym oraz dostawa nowego wozu asenizacyjnego o pojemności 10000 litrów (zakończony)

 3. Postępowania Gimnazjum w Rajgrodzie

Dostawa oleju opałowego do Gimnazjum w Rajgród (zakończony)

4. Postępowania Szkoły Podstawowej w Rajgrodzie

Dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Rajgród (unieważniony)

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Rajgrodzie

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Hubert Matysiewicz

Wprowadzający: Piotr Hubert Matysiewicz

Data wprowadzenia: 2011-02-04

Modyfikujący: Piotr Hubert Matysiewicz

Data modyfikacji: 2011-12-29

Opublikował: Piotr Hubert Matysiewicz

Data publikacji: 2011-02-04