lista przetargów 2014

1. POSTĘPOWANIA GMINY RAJGRÓD

RZP.271.19.2014 - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PUBLICZNEJ NR 129503B - KOLONIA PODLISZEWO I UL. LEŚNEJ W RAJGRODZIE (zakończony)

RZP.271.18.2014 - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WEWNĘTRZNEJ W BEŁDZIE (zakończony)

RZP.271.16.2014 - WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA PRZEBUDOWY DRÓG GMINNYCH PUBLICZNYCH NA TERENIE GMINY RAJGRÓD (zakończony)

RZP.271.15.2014 - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PUBLICZNEJ NR 129503B - KOLONIA PODLISZEWO I UL. LEŚNEJ ORAZ REMONT UL. JAĆWIESKIEJ I ZABIELSKIEGO W RAJGRODZIE (unieważniony)

RZP.271.14.2014 - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WEWNĘTRZNEJ W BEŁDZIE (unieważniony)

RZP.271.12.2014 - Dowożenie uczniów z terenu gminy Rajgród wraz z zapewnieniem opieki w latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 (zakończony)

RZP.271.11.2014 - Dostawa autobusu w formie leasingu operacyjnego dla Gminy Rajgród (unieważniony)

RZP.271.10.2014 - Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy dróg gminnych publicznych i wewnętrznej w Rajgrodzie (zakończony)

RZP.271.9.2014 - Dostawa autobusu w formie leasingu operacyjnego dla Gminy Rajgród (unieważniony)

RZP.271.8.2014 - Udzielenie i obsługa kredytu złotowego długoterminowego w kwocie 1 579 170,00 zł na pokrycie deficytu Gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów (zakończony)

RZP.271.7.2014 - Dostawa autobusu w formie leasingu operacyjnego dla Gminy Rajgród (unieważniony)

RZP.271.6.2014 - Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie (zakończony)

RZP.271.5.2014 - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rajgród (zakończony)

RZP.271.4.2014 - Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady, z terenu gminy Rajgród (zakończony)

RZP.271.3.2014 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady, z terenu gminy Rajgród (unieważniony)

RZP.271.2.2014 - Zagospodarowanie plaży nad Jeziorem Rajgrodzkim w miejscowości Rajgród (zakończony)

RZP.271.1.2014 - Dostawa żwiru i transport żużlu do bieżącej konserwacji dróg na terenie gminy Rajgród (zakończony)

 

2. POSTĘPOWANIA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W RAJGRODZIE

Prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach projektu nr WND-POKL.09.01.02-20-957/13 pn. "Uwierzyć w siebie" w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rajgrodzie (zakończony)

 

3. POSTĘPOWANIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RAJGRODZIE

Przygotowanie i wydawanie posiłków w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (aktualny)

 

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Rajgród

Wytwarzający/odpowiadający: Wiesława Wiśniewska

Wprowadzający: Wiesława Wiśniewska

Data wprowadzenia: 2014-02-28

Modyfikujący: Piotr Hubert Matysiewicz

Data modyfikacji: 2014-12-22

Opublikował: Piotr Hubert Matysiewicz

Data publikacji: 2014-02-28