Zamówienia publiczne 2016

1. Postępowania Gminy Rajgród                       2. Postępowania ZGKiM w Rajgrodzie                            3. Postępowania OSP w Woźnejwsi

1. POSTĘPOWANIA GMINY RAJGRÓD

ZP.271.3.2016 Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 129516B i 129517B w Rybczyźnie (unieważniony)

ZP.271.4.2016 Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w gminie Rajgród. Etap II - Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i wymiana istniejącego źródla ciepła w budynku Gimnazjum (unieważniony)

ZP.271.5.2016 Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 129516B i 129517B w Rybczyźnie (unieważniony)

ZP.271.7.2016 Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 129516B i 129517B w Rybczyźnie (zakończony)

ZP.271.8.2016 Stworzenie strefy aktywności dla dzieci i osób dorosłych w mieście Rajgród poprzez budowę przyszkolnego placu zabaw i siłowni zewnętrznej (zakończony)

ZP.271.9.2016 Udzielenie i obsługa kredytu złotowego długoterminowego w kwocie 1 988 146,00 zł na pokrycie deficytu Gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów (zakończony)

2. POSTĘPOWANIA ZGKiM w Rajgrodzie

DRZ.261-1.02.2016 Budowa nowej oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Biebrza w miejsce zużytych technicznie i funkcjonalnie urządzeń kanalizacji sanitarnej (oczyszczalni ścieków oraz przepompowni ścieków) znajdujących się na działkach ewidencyjnych nr 69/6, 98/4 miejscowość Biebrza, obręb Pieńczykówek, gmina Rajgród  (unieważniony)

DRZ.261-1.03.2016 Budowa nowej oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Biebrza w miejsce zużytych technicznie i funkcjonalnie urządzeń kanalizacji sanitarnej (oczyszczalni ścieków oraz przepompowni ścieków) znajdujących się na działkach ewidencyjnych nr 69/6, 98/4 miejscowość Biebrza, obręb Pieńczykówek, gmina Rajgród  (zakończony)

3. POSTĘPOWANIA OSP w Woźnejwsi

1. Postępowania Gminy Rajgród                       2. Postępowania ZGKiM w Rajgrodzie                            3. Postępowania OSP w Woźnejwsi

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Rajgród

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Bukowska

Wprowadzający: Anna Bukowska

Data wprowadzenia: 2016-03-10

Data modyfikacji: 2017-05-24

Opublikował: Anna Bukowska

Data publikacji: 2016-03-10