Ogłoszenia o sprzedaży i dzierżawie nieruchomości


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, wynajęcia

Burmistrz Rajgrodu informuje, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie w dniach od 22.12.2009 r. do 12.01.2010 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, wynajęcia...
czytaj dalej

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Turczynie

Burmistrz Rajgrodu informuje, że w dniu 01 grudnia 2010 r. zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie, w miejscowości Turczyn oraz na stronie internetowej BIP ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym ustalonym na dzień 05 stycznia 2010 r. na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym wsi Turczyn...
czytaj dalej


I przetarg na nieruch. w Rajgrodzie oraz II przetarg na nieruch. w Rajgrodzie i Woźnejwsi

Burmistrz Rajgrodu informuje, że w dniu 29 października 2009 r. zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie, w miejscowości Woźnawieś, opublikowane w Gazecie Wyborczej oraz na stronie internetowej BIP ogłoszenie o: - pierwszym przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Rajgrodzie, - drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Rajgrodzie oraz nieruchomości położonej na terenie wsi Woźnawieś....
czytaj dalej


I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Ciszewo

Burmistrz Rajgrodu informuje, że w dniu 26 października 2009 r. zostało opublikowane na stronie internetowej BIP, wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie, we wsi Ciszewo ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym ustalonym na dzień 27 listopada 2009 r. na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej położonej we wsi Ciszewo, oznaczonej jako działka Nr 80/2 o pow. 1,46 ha...
czytaj dalej


I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie wsi Łazarze

Burmistrz Rajgrodu informuje, że w dniu 26 października 2009 r. zostało opublikowane na stronie internetowej BIP, wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie, we wsi Łazarze ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym ustalonym na dzień 27 listopada 2009 r. na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanych położonych na terenie wsi Łazarze, oznaczonych jako działki: Nr 139 o pow. 0,0600 ha, Nr 153/1 o pow. 0,0859 ha...
czytaj dalej

Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 22 września 2009

Burmistrz Rajgrodu informuje, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie na tablicy ogłoszeń zostanie wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży....
czytaj dalej


I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Woźnejwsi

BURMISTRZ RAJGRODU ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej zabudowanej położonej we wsi Woźnawieś, oznaczenie geodezyjne: Nr 730/2 o powierzchni 0,90 ha...
czytaj dalej


I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Turczynie

BURMISTRZ RAJGRODU ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej niezabudowanej położonej we wsi Turczyn - oznaczenie geodezyjne: Nr 36/3 o powierzchni 1,2043 ha...
czytaj dalej

 

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Rajgrodzie przy ul. Rajgrodzik

BURMISTRZ RAJGRODU ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Rajgrodzie przy ul. Rajgrodzik, oznaczonej jako działka Nr 1016/10 o pow. 0,5157 ha....

Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 20 lipca 2009

Burmistrz Rajgrodu informuje, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie na tablicy ogłoszeń zostanie wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:...

Ogłoszenie o nieruchomościach przeznaczonych do wynajęcia / wydzierżawienia z dnia 02 lutego 2009

Burmistrz Rajgrodu działając na podstawie art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 2004r. z późn. zm.) informuje, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie ul. Warszawska 32 w dniach od 04 lutego 2009 r. do 25 lutego 2009 r. zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości przeznaczonych do:...
czytaj dalej


Ogłoszenie o nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży z dnia 19 czerwca 2009

Burmistrz Rajgrodu informuje, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie na tablicy ogłoszeń zostanie wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży...
czytaj dalej

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Rajgrodzie

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Hubert Matysiewicz

Wprowadzający: Piotr Hubert Matysiewicz

Data wprowadzenia: 2010-02-15

Data modyfikacji: 2010-02-15

Opublikował: Piotr Hubert Matysiewicz

Data publikacji: 2010-02-15