Ogłoszenie o możliwości składania wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych w Gminie Rajgród

Rajgród, 8 listopada 2022 r.

  

Ogłoszenie

o możliwości składania wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych w Gminie Rajgród

 

  W związku z przystąpieniem Gminy Rajgród do programu zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie Gminy Rajgród informuję, iż wnioski o zakup preferencyjny węgla można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rajgrodzie, ul. Warszawska 9, nr tel. 86 272-18-45.

 

Wniosek można złożyć osobiście lub drogą elektroniczną poprzez opatrzenie wniosku kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym albo podpisem osobistym.

 

Jednocześnie przypominam, iż do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego.

 

Cena paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego wynosić będzie 2000,00 zł brutto za tonę paliwa stałego.

 

Maksymalna ilość paliwa stałego dostępna dla jednego gospodarstwa domowego
w ramach zakupu preferencyjnego wynosić może:

  • 1500 kg do dnia 31 grudnia 2022 r.,
  • 1500 kg od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 30 kwietnia 2023 r.

 

 Nadmieniam, iż złożenie wniosku – z przyczyn niezależnych od Gminy - nie jest równoznaczne z zapewnieniem zakupu węgla.

 

  

W załączeniu:

- wzór wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Rajgrodzie

Wytwarzający/odpowiadający: Sekretarz Gminy - Piotr Milewski

Data wytworzenia: 2022-11-08

Wprowadzający: Piotr Hubert Matysiewicz

Data modyfikacji: 2022-11-08

Opublikował: Piotr Hubert Matysiewicz

Data publikacji: 2022-11-08