Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rajgród

OBWIESZCZENIE

o konsultacjach społecznych

Na podstawie art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446), art. 54 ust. 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405)

 

Burmistrz Rajgrodu podaje do publicznej wiadomości informację o konsultacjach społecznych 

 

projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Rajgród wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Rajgród

 

  1. Celem konsultacji jest zebranie uwag, wniosków, opinii, rekomendacji od zainteresowanych osób, organizacji, podmiotów do projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Rajgród wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Rajgród.

 

  1. Konsultacje dotyczą terenu Gminy Rajgród.

 

  1. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w okresie od 24 sierpnia do 15 września 2017 roku.

 

  1. Projekty dokumentów oraz formularze konsultacyjne dostępne będą w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w formie drukowanej w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie.

 

  1. Formy przeprowadzenia konsultacji:

 

  1. wypełnienie udostępnionego formularza konsultacyjnego i dostarczenie go drogą elektroniczną na adres gmina@umrajgrod.pl lub osobiście do Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie pok. Nr 18,
  2. otwarte spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się dnia 6 września 2017 roku w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie o godz. 14.00,
  3. badania sondażowe w formie ankiet, w terminie od 24 sierpnia do 15 września 2017 roku; ankieta dostępna będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na portalu gminy; ankietę należy dostarczyć drogą elektroniczną na adres gmina@umrajgrod.pl lub osobiście do Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie pok. Nr 18.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Rajgrodzie

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Lotkowska

Data wytworzenia: 2017-08-17

Wprowadzający: Anna Lotkowska

Data modyfikacji: 2017-08-18

Opublikował: Anna Lotkowska

Data publikacji: 2017-08-17