Skarbnik

Funkcję Skarbnika sprawuje JOANNA ANDRUK

Telefon służbowy: 086 272 19 44

 

e-mail: joanna.andruk@um.rajgrod.wrotapodlasia.pl


Skarbnik zapewnia prawidłową gospodarkę finansową Gminy i jako główny księgowy budżetu realizuje wynikające z tego tytułu zadania określone w odrębnych przepisach.

Do zadań Skarbnika należy w szczególności:

1.      udział w opracowywaniu projektu budżetu Gminy;

2.      dokonywanie wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania budżetu oraz jego zmian;

3.      nadzór nad sporządzaniem okresowych analiz i zbior­czych sprawozdań z wykonania budżetu;

4.      kontrasygnowanie umów zawieranych przez Burmistrza po­wodujących powstawanie zobowiązań finansowych;

5.      nadzór nad prowadzeniem rachunkowości Urzędu;

6.      dokonywanie kontroli finansowej jednostek podległych i Urzędu;

7.      organizacja obiegu dokumentów finansowych w Urzędzie;

8.      nadzór nad wykonywaniem obowiązków przez głównych księgowych jednostek organizacyjnych Gminy;

9.     

Skarbnik wykonuje swoje zadania przy pomocy referatu finansowego.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Rajgrodzie

Wytwarzający/odpowiadający: Wiesława Milewska

Data wytworzenia: 2018-12-05

Wprowadzający: Wiesława Wiśniewska

Data wprowadzenia: 2010-02-08

Data modyfikacji: 2018-12-05

Opublikował: Wiesława Wiśniewska

Data publikacji: 2010-02-08