Zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

Zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

 

Gmina Rajgród w 2017r. otrzymała ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku dotację w kwocie 15.000zł, jako dofinansowanie kosztów przedsięwzięcia pn. „Zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Rajgród".

(umowa dotacji Nr 044/17/B-LZ/PZ-079/D zawarta w dniu 3 kwietnia 2017 r.),

 

Wartość ogólna zadania: 25.000zł.

Wysokość dotacji z WFOSiGW w Białymstoku: 15.000zł

Środki własne: 10.000zł

 

W ramach zadania zakupiono następujący sprzęt dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Rajgród:

- 4szt. kamizelek asekuracyjnych

- 2 szt. lizaków drogowych

- 2 szt. zestawów PSP R1

- 2 szt. wężów tłocznych

- 2 szt. aparatów powietrznych

 

Realizacja zadania pozwoli na większe możliwości działań w przypadku wystąpienia pożarów, miejscowych zagrożeń oraz klęsk żywiołowych, ograniczenie skutków zdarzeń z udziałem substancji niebezpiecznych i innych zagrożeń mających wpływ na stan środowiska naturalnego.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Rajgrodzie

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Rutkowska

Wprowadzający: Piotr Hubert Matysiewicz

Data modyfikacji: 2017-04-11

Opublikował: Piotr Hubert Matysiewicz

Data publikacji: 2017-04-11