Zakup sprzętu i umundurowania dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

Zakup  sprzętu i  umundurowania dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

 

Gmina Rajgród w 2017r. otrzymała ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku dotację w  kwocie 15.000zł,  jako dofinansowanie kosztów przedsięwzięcia  pn. „Zakup sprzętu i umundurowania dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Rajgród"

 (umowa dotacji Nr 114/17/B-LZ/PZ-079/D zawarta w dniu 4 lipca 2017r.),

 

Wartość ogólna zadania: 25.000zł.

Wysokość dotacji z WFOSiGW w Białymstoku: 15.000zł

Środki własne: 10.000zł

                 

W wyniku realizacji zadania  zostało zakupione potrzebne umundurowanie dla nowo utworzonych drużyn: Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Rajgrodzie i  Żeńskiej  Drużyny Pożarniczej przy OSP w Bełdzie oraz sprzęt, który pozwoli  na większe możliwości działań w przypadku wystąpienia pożarów, miejscowych zagrożeń oraz klęsk żywiołowych i innych zagrożeń mających wpływ na stan środowiska naturalnego:

 

- Piła ratownicza wielowarstwowa- 2szt.

- Worek przeciwpowodziowy- 2000szt.

- Mostki przejazdowe na 2 węże 75 – 3 szt.

- Dres MDP- 10 szt.

- Czapka MDP- 10 szt.

- Chełm MDP- 10 szt.

- Podkoszulka z haftem MDP- 10 szt.

- Pas MDP- 10 szt.

- Mundur koszarowy- 21 szt.

- Buty do munduru koszarowego – 11 par

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Rajgrodzie

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Rutkowska

Data wytworzenia: 2017-07-11

Wprowadzający: Piotr Hubert Matysiewicz

Data modyfikacji: 2017-07-11

Opublikował: Piotr Hubert Matysiewicz

Data publikacji: 2017-07-11