Zakup sprzętu i umundurowania dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

Zakup sprzętu i umundurowania dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

 

Gmina Rajgród w 2016r. otrzymała dofinansowanie kosztów przedsięwzięcia pn. „Zakup sprzętu i umundurowania dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Rajgród" w formie dotacji:

  • ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku kwotę 15.000zł (umowa dotacji Nr 225/16/B-LZ-079/D zawarta w dniu 12 sierpnia 2016r.),
  • z budżetu Województwa Podlaskiego kwotę 4.000zł (umowa Nr DIT-II.3031.34.2016 zawarta w dniu 7 czerwca 2016r.)

 

Wartość ogólna zadania: 25.000zł.

Wysokość dotacji z WFOŚiGW w Białymstoku: 15.000zł

Wysokość dotacji z Województwa Podlaskiego: 4.000zł

Środki własne: 6.000zł

 

W ramach zadania zakupiono następujący sprzęt i umundurowanie dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Rajgród: mundury koszarowe, buty strażackie do munduru koszarowego, rękawice strażackie, kominiarki strażackie, mundury bojowe, buty strażackie gumowe, deskę ortopedyczną ze stabilizatorem i pasami, szyny kramera, butlę tlenową, reduktor do butli, maseczki do Ambu, przewody tlenowe, aparaty powietrzne, motopompę szlamową.

 

Realizacja zadania pozwoli  na większe możliwości działań w przypadku wystąpienia pożarów, miejscowych zagrożeń oraz klęsk żywiołowych,  ograniczenie skutków zdarzeń z udziałem substancji niebezpiecznych i innych zagrożeń mających wpływ na stan środowiska naturalnego. Zakup umundurowania pomoże w wyeliminowaniu zagrożenia bezpieczeństwa życia i zdrowia strażaków ochotników biorących bezpośredni udział w gaszeniu pożarów oraz innych akcjach ratowniczych.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Rajgrodzie

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Rutkowska

Wprowadzający: Piotr Hubert Matysiewicz

Data modyfikacji: 2016-09-13

Opublikował: Piotr Hubert Matysiewicz

Data publikacji: 2016-09-13