Numeracja nieruchomości

 

Numeracja porządkowa nieruchomośći

Miejsce załatwienia sprawy:

Specjalista d/s gospodarki gruntami i mieniem komunalnym,

19-206 Rajgród, ul. Warszawska 32, II piętro, pokój nr 21 tel. (086) 272-19-49

Jakie dokumenty:

  • Wniosek o nadanie numeru porządkowego (do uzyskania w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie, pokój Nr 21)
  • Załącznikiem może być kopia mapy: zasadniczej, ewidencyjnej, z projektem podziału, topograficznej w skali nie mniejszej niż 1:10 000 lub kopia projektu zagospodarowania działki lub terenu.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016r. poz. 1629, z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012 r., poz. 125)

Termin załatwienia sprawy:

Z chwilą złożenia odpowiednich dokumentów.

Opłaty skarbowe:

  • Za wydanie zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego – brak opłat.
  • Za wydanie zaświadczenia o nadaniu numeru porządkowego – opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł.
  • Opłata skarbowa od pełnomocnictwa – 17,00 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo, gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

Uwagi:

  • O ustalenie numeru porządkowego wystąpić może właściciel lub osoba faktycznie władająca nieruchomością.
  • Jeśli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę lub podmiot – potrzebne jest pełnomocnictwo.

 

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Rajgrodzie

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Grabowska

Data wytworzenia: 2018-05-08

Wprowadzający: Piotr Hubert Matysiewicz

Data wprowadzenia: 2010-02-24

Modyfikujący: Piotr Hubert Matysiewicz

Data modyfikacji: 2018-05-08

Opublikował: Piotr Hubert Matysiewicz

Data publikacji: 2010-02-24