Rozgraniczenia nieruchomosći

Miejsce załatwienia sprawy:

Specjalista d/s gospodarki gruntami i mieniem komunalnym Wanda Łacińska 19-206 Rajgród, ul.Warszawska 32, II piętro, pokój nr 21 tel. (086) 272-19-49

Jakie dokumenty:

Wniosek wraz z kopią mapy i wypisem z rejestru gruntów.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 520)

Termin załatwienia sprawy:

według indywidualnych ustaleń

Opłaty skarbowe:

Brak opłat

Tryb odwoławczy:

Na postanowienie o wszczęciu postępowania o rozgraniczenie nie służy zażalenie. Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji w tej sprawie, przekazania sprawy sądowi.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Wanda Łacińska

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Hubert Matysiewicz

Wprowadzający: Piotr Hubert Matysiewicz

Data wprowadzenia: 2010-02-24

Modyfikujący: Piotr Hubert Matysiewicz

Data modyfikacji: 2016-02-01

Opublikował: Piotr Hubert Matysiewicz

Data publikacji: 2010-02-24