Sprzedaż mieszkań komunalnych najemcom lokali

 

 

Procedura: sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w działce na rzecz najemcy

Produkt: protokół uzgodnień

Podstawa prawna: art. 37 ust. 2 pkt. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774), Uchwała Nr XXXIV/222/13 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 14 września 2013 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

Cel: spisanie protokołu uzgodnień jako dokumentu stanowiącego podstawę do sporządzenia umowy w formie aktu notarialnego

 

Lp

Zapis (treść)

Odnośnik

Miejsce przechowywania

Forma zapisu

Osoba sporządzająca zapis

1

Przyjęcie wniosku o sprzedaż lokalu mieszkalnego

§ 6 Instrukcji kancelaryjnej

GN

P

Pracownik

2

Dekretacja Burmistrza

§ 10 ust. 1-3 Instrukcji kancelaryjnej

 

A

Burmistrz

3

Wpis do spisu spraw

§ 17 Instrukcji kancelaryjnej

 

A

Pracownik

4

Znak sprawy

§ 18 Instrukcji kancelaryjnej

 

A

Pracownik

5

Zlecenie w formie umowy wyceny lokalu

art.156 ustawy z dnia 2 1.08. 1997r. gospodarce nieruchomościami

 

D

Pracownik

 

Podpis

§ 1 zał. Nr 4 Regulaminu Organizacyjnego

 

P

Burmistrz + Skarbnik

6

Ustalenie ceny lokalu

art.67 ust. la ustawy z dnia 21.08.1997r.

gospodarce nieruchomościami

 

 

Burmistrz

7

1 ) Wniosek do Rady Miejskiej o zgodę na sprzedaż z zastosowaniem bonifikaty 2) Projekt Uchwały Rady Miejskiej

art.68 ustawy o g.n. art. 1 8 ustawy o samorządzie gminnym

 

D

Burmistrz +Pracownik

 

Podpis

§ 7 zał. Nr 4 Regulaminu Organizacyjnego

 

P

Radca Prawny

8

Zarządzenie Burmistrza i

Art. 3 5 ustawy o

 

D

Pracownik

 

wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

g.n. art 30 ustawy o samorządzie gminnym

 

 

 

 

 

Podpis

§ 1 zał. Nr 4 Regulaminu Organizacyjnego

 

 

P

Burmistrz

9

Ogłoszenie do wiadomości publicznej o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Art. 3 5 ustawy o g.n.

 

 

D

Pracownik

 

 

Podpis

§ 1 zał. Nr 4 Regulaminu Organizacyjnego

 

 

P

Burmistrz

10

Protokół uzgodnień

Art.28 ust.2 ustawy o g.n.

 

 

D

Pracownik

 

Podpis

§ 1 zał. Nr 4 Regulaminu Organizacyjnego

 

 

P

Burmistrz + nabywca

11

Akt notarialny zbycia lokalu

Art.27 ustawy o g.n.

 

 

D

Notariusz

 

 

Podpis

 

 

 

P

Notariusz, Burmistrz, Nabywca

             

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Wanda Łacińska

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Hubert Matysiewicz

Wprowadzający: Piotr Hubert Matysiewicz

Data wprowadzenia: 2010-02-24

Modyfikujący: Piotr Hubert Matysiewicz

Data modyfikacji: 2016-02-01

Opublikował: Piotr Hubert Matysiewicz

Data publikacji: 2010-02-24