Przekształcenie prawa uzytkowania wieczystego w prawo własnosci

Miejsce załatwienia sprawy:

Specjalista d/s gospodarki gruntami i mieniem komunalnym Wanda Łacińska 19-206 Rajgród, ul.Warszawska 32, II piętro, pokój nr 21 tel. (086) 272-19-49

Opis

Osoby fizyczne będące w dniu 13 października 2005 r. użytkownikami wieczystymi nieruchomości lub ich następcy prawni mogą wystąpić z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania nieczystego tych nieruchomości w prawo własności.

Wymagane dokumenty:

Dokumenty potwierdzające, że jest następcą prawnym użytkownika wieczystego

Czas załatwiania:

Zgodnie z  art. 35, § 3 kpa w ciągu dwóch miesięcy

Opłata:

10 zł - za wydanie decyzji

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - Dz.U. z 2012 r., poz. 83

 

Metryka strony

Udostępniający: Wanda Łacińska

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Hubert Matysiewicz

Wprowadzający: Piotr Hubert Matysiewicz

Data wprowadzenia: 2010-02-24

Modyfikujący: Piotr Hubert Matysiewicz

Data modyfikacji: 2016-02-01

Opublikował: Piotr Hubert Matysiewicz

Data publikacji: 2010-02-24